Koninklijke Belgische Dobermannclub

Selectie IDC Leistung

Algemeen

 1. Doel
 2. Deelnemen aan het Wereldkampioenschap IDC - Leistung, ten einde er de KBDCB te vertegenwoordigen.

 3. Samenstelling
 4. De ploeg is samengesteld uit maximaal 6 leden en een coach.

 5. Selectie
 6. De selectie gebeurt in de periode vanaf 1 Maart het voorgaande jaar tot 1 Maart in het jaar waarvoor de selectie geldt.

 7. De Coach
 8. De commissaris africhting van de KBDCB zal een coach aanduiden.
  De coach zijn opdracht bestaat er in de ploeg te begeleiden op hun manifestaties en zich met de administratie en organisatie bezig te houden.
  Hij/zij zal zich in samenspraak met de commissaris africhting bekommeren om de samenhorigheid binnen de ploeg.
  Hiertoe zullen regelmatig gezamenlijke trainingen en samenkomsten worden georganiseerd.

 9. Opmerkingen
 10. De commissaris africhting behoudt zich het recht voor, in samenspraak met het bestuur van de KBDC, tijdens de voorbereidingsfase onderlinge verschuivingen in de ploeg door te voeren, teneinde de ploeg in een optimale conditie te houden.
  De commissaris africhting heeft de mogelijkheid, indien dit zinvol mocht blijken om de ploeg te versterken, door bv. een "Wildcard" uit te reiken.
  Bij misdragen van een lid van de ploeg, kan deze bij besluit van het BDCB bestuur worden geschorst.

Om zich te selecteren dient men voor 2 Maart van het jaar waarvoor de selectie geldt zijn kandidatuur in te dienen bij de commissaris africhting van de KBDCB.

Van de ploegleden wordt verwacht

 • Dat ze zich tijdens de evenementen waarop ze de KBDCB vertegenwoordigen aan de voorschriften houden die betrekking hebben tot sponsoring.
 • Dat ze de aanwijzingen van de coach m.b.t. de wedstrijd en de voorbereiding opvolgen.
 • Dat ze regelmatig deelnemen aan gezamenlijke trainingen, die georganiseerd zullen worden door de commissaris africhting, met het doel de samenhorigheid van de ploeg te bevorderen.
 • Dat ze op de evenementen waaraan de ploeg deelneemt, de belangen van de ploeg prioriteit geven en zich inzetten voor een goede samenwerking.
 • Dat ze zich sportief en fair opstellen.
 • Dat ze de voorschriften en reglementen opgelegd door de organiserende NKO respecteren.