Koninklijke Belgische Dobermann Club

IGP-Clubkampioenschap

Algemeen

  1. Vanaf het jaar 2018 worden de titels van IGP Jeugd-Clubkampioen en IGP–Clubkampioen opengesteld voor elke deelnemende Dobermann van zowel Nationale als Internationale herkomst: maw het eerdere verplichte lidmaatschap bij de KBDC wordt afgeschaft.
  2. De Titels van IGP Clubkampioen en IGP Jeugd-Clubkampioen worden uitgereikt aan alle Dobers die een beoordeling, ttz een keuring van het exterieur, rekening houdende met karakter en wezen zoals vermeld in de standaard en de vaststelling van het ontbreken van uitsluiting - of diskwalificerende fouten volgens de officiële standaard in zijn bezit heeft.
  3. De titel jeugd clubkampioen en clubkampioen hebben hun geldigheid vanaf de dag van de wedstrijd tot het kampioenschap van het daaropvolgende jaar. Heeft er in het daarop volgende jaar geen kampioenschap plaats, vervalt de titel op 31 December van het jaar waarin er geen kampioenschap plaats heeft.
  4. Jeugdkampioen wordt de deelnemer met de hoogste score uit de klas IGP I en/ of IGP II bij gelijkheid van punten primeert de hoogste score uit Afd. C. Bij blijvende gelijkheid van het aantal punten telt de hoogste score uit cat. B en vervolgens cat. A. Bij blijvende status quo de jongste hond.
  5. De Jeugd–Clubkampioen mag op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 3 jaar niet bereik hebben.
  6. Clubkampioen wordt de deelnemer met de hoogste score uit de klas IGP III bij gelijkheid van punten primeert de hoogste score uit Afd. C. Bij blijvende gelijkheid van het aantal punten telt de hoogste score uit cat. B en vervolgens cat. A. Bij blijvende status quo de jongste hond.
  7. Om in aanmerking te komen moet de deelnemende honden melding bekomen hebben.
  8. De Hond die al in het bezit van het IGP klas II certificaat kan/mag opgaan in de IGP klas III en meedingen voor de titel van Clubkampioen.