Koninklijke Belgische Dobermannclub

Challenge IGP

IGP INDIVIDUEEL

 1. Doel
 2. De competitie binnen de africhting van de KBDC bevorderen, en de winnaar ervan onderscheiden.

 3. Duur
 4. Het sportjaar waarop de challenge betrekking heeft start op 1 Januari en eindigt op 31 December van hetzelfde jaar.

 5. Voorwaarden
  • Deze individuele challenge is voorbehouden voor Dobers van Belgische fok  (KMSH stamboom) en waarvan alle eigenaars / mede-eigenaars vermeld op de Belgische Originele Stamboom (KMSH) lid zijn van de KBDC.
  • Elke wijziging van eigendom overdrach of andere aangebracht op de Belgische Originele Stamboom (KMSH) zal twee weken na  de datum van wijziging door de nieuwe eigenaar(s) worden bekend gemaakt of doorgegeven worden aan het Secretariaat van de vzw Koninklijke Belgische Dobermann Club. Indien deze informatie niet tijdig wordt doorgegeven of niet is toegekomen op het secretariaat komen alle reeds behaalde punten niet meer in aanmerking voor deze challenge. De vzw Belgische Dobermann Club behoudt zich het recht voor om een kopie van de KMSH originele stamboom van Dobers die meedingen voor deze Challenge op te vragen.
  • Om in aanmerking te komen moet de geleider en alle eigenaars van de hond (vermeld op de stamboom) lid zijn van de KBDC.
   De behaalde punten kunnen slechts in rekening gebracht worden vanaf de dag van hun lidmaatschap.
  • Men dient deelgenomen en melding bekomen te hebben aan minstens drie volledige IGP ABC I-II-III wedstrijden waaronder verplicht het KBDC Clubkampioenschap IGP en 2 wedstrijden naar keuze.
  • De wedstrijden dienen gespeeld te zijn onder ten minste 3 verschillende keurmeesters. Uitzondering hierop is het KBDC-IGP africhtingskampioenschap waar het eventueel mogelijk zal zijn éénzelfde Keurmeester te hebben als op één van de andere ingestuurde wedstrijden.
  • Alle Nationale en Internationale IGP wedstrijden komen hiervoor in aanmerking.
  • Met uitzondering van het IGP III zal er per klasse slechts één resultaat aanvaard worden. M.a.w. er mogen geen drie resultaten van dezelfde klasse ingediend worden, behalve in klas III.
  • Er wordt geen alternatieve wedstrijd voor het IGP-Clubkampioenschap aanvaard.
  • De kandidaat dient persoonlijk en dit ten laatste op 31 Januari volgend op het betreffende sportjaar een kopij van het werkboekje met de behaalde resultaten over te maken aan de commissaris africhting van de KBDC.
  • De punten kunnen slechts in rekening gebracht worden vanaf de dag van hun lidmaatschap.
 6. Beoordeling
  • De punten die behaald werden op het KBDC IGP-Clubkampioenschap worden dubbel geteld.
  • Bij deelname aan het IDC – IGP Wereldkampioenschap mogen de aldaar behaalde punten mits de hond “melding” heeft bekomen eveneens in rekening gebracht worden.
  • Het totaal aantal punten van de ingeleverde wedstrijden is bepalend.
  • De hond die het hoogste aantal punten behaalt, wint de Challenge IGP.
  • Bij gelijkheid van punten primeert het aantal deelgenomen wedstrijden, bij verdere status–quo de hond uit IGP III met hoogste aantal punten in afd C.
  • Het bestuur van de KBDC behoudt het recht, zonder opgave van reden, de uitreiking van de prijs “Challenge IGP” te weigeren of op een andere manifestatie te laten doorgaan.
 7. Beker geschonken door de KBDC
  • De beker van deze IGP challenge wordt uitgereikt en dient afgehaald op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.